Katedra Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Zakład Medycyny Sądowej
Zakład Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego
i Ubezpieczeniowego

//

Katedra Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Zakład Medycyny Sądowej
Zakład Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego
i Ubezpieczeniowego

//